De Kuipersweg 1911

de Kuipersweg in 1915

Deze foto werd rond 1911 gemaakt door houthandelaar Durk Durks Kuipers jr. die in een voornaam huis aan diezelfde weg woonde, ongeveer op de plek waar nu de voormalige Friesland Bank staat. Kijkend richting 'de Bakkershoek' was dit wat hij zag čn op een glasplaat vastlegde. Helemaal links staat een gaslantaarn die diende als straatverlichting. Het eerste huis links van de bebouwing in de verte, is de woning waarin zijn vermogende ouders woonden. Nu is het kinderopvang ‘Krummel’. Rechts daarvan enigzins herkenbaar de huidige ‘Novy’. Daarnaast een aantal boerderijen waarvan tegenwoordig alleen de woonhuizen aan de Voorstraat zijn overgebleven. Kleinzoon Hans Wartena stuurde ons deze bijzondere foto.

(datum: 1911 - plaats: Kuipersweg, nu hoek Molenstraat - kijkrichting: zuid naar noord)