De Jeltingalaan

de Jeltingalaan

De huidige Jeltingalaan, dat vroeger ook andere namen droeg, zoals Pompsterweg en Ielckemaweg. Het huis dat meest rechts op de foto staat is door de bekende veehandelaar Jelke D. Fokkinga gebouwd en ook lange tijd door hem bewoond.

(datum: ? - plaats: Jeltingalaan, nu: ter hoogte van spoorwegovergang - kijkrichting: zuid naar noord)