Harmen Sijtstrastraat - 1966

foto van de Harmen Sijtstrastraat

Deze straat stond samen met de Waling Dijkstrastraat in de jaren '70 bekend onder de naam ‘het bungalowpark’. De huizen in deze straten stammen uit 1964/1965 en zijn zogenaamde ‘Bogaers-huizen’. De minister van die naam introduceerde een subsidieregeling voor woningen tot 10.000 gulden. De straat is vernoemd naar Harmen Sytses Sytstra (1817-1862). Hij was een Friese schrijver en schoolmeester die bekend werd door zijn gedichten, proza, sprookjes en liederen.

(datum: 1966 - plaats: Harmen Sytstrastraat, nu: vanaf Halbertsmastraat - kijkrichting: west naar oost)