De Bouwwijk / Herbrandastraat

Op de plek waar vroeger de state 'Herbranda' stond, werd direct na de eerste wereldoorlog deze woonwijk gebouwd. Het was één van de eerste projecten van de pas opgerichte Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Lang droeg het onofficieel de naam Bouwwyk (of Bouwyk). In de gemeenteraadsvergadering van januari 1949 werd ze officieel bekrachtigd. Maar in november 1959 werd op verzoek van de bewoners, opnieuw bij raadsbesluit, de naam veranderd in Herbrandastraat.

Na een periode van aftakeling werden de oude woningcorporatie-woningen begin jaren '90 van de vorige eeuw gesloopt en vond er nieuwbouw plaats. Op de hoek van de Herbrandastraat en Voorstraat verscheen toen 'de Bouhof', een appartementencomplex voor ouderen en minder validen.