vrijzinnig hervormde vrouwenvereniging 1931

de vrijzinnig hervormde vrouwenvereniging in 1931

Foto van de vrijzinnig hervormde vrouwenvereniging, op één van haar jaarlijkse reisjes. Bovenste rij, van lnr: de dames Beetstra, J. Roosma en Eelkje Postma, chauffeur Pier Veenstra te Kollum en de dames A. Bruinsma en R. Eskens. Middelste rij: de dames Akkerman, J. Zijlstra, Kl. de Vries, Froukje Haagsma, v.d. Steen, L. v.d. Velde en J. Oosterhoff. Onderste rij: de dames H. Haytink, J. Zoethout en S. Lantinga. De foto dateert van ongeveer 1931 en is genomen in Appelscha.