volksdansvereniging MAAS - 1954

volksdansvereniging MAAS in de vijftiger jaren

Volksdansgroep van gymnastekvereniging MAAS onder leiding van Tineke Douma uit Kollum. De foto is in 1954 gemaakt. Van links naar rechts achteraan: J. Bergmans, S. van Helden, G. De Vries, mevr. Geertsma, M. Dijkstra, S. Zwart, Z. Haytink, mevr. van der Goot, A. van der Witte en mevr. Wijma; vooraan: B. Kamstra, zuster Wiersma, C. Oosterhof, mevr. Roorda, G. van der Ploeg en J. Haytink.