voetbalvereniging Buitenpost 1930

voetbalvereniging Buitenpost 1930

Zoals overal elders heeft ook Buitenpost een voetbalvereniging. Het was Theunis de Bruin die hiervoor een stuk weiland aan de Parallelweg in het Oost van Buitenpost gratis ter beschikking stelde. De foto van het eerste elftal dat op de been kon worden gebracht is van 1930. Hierop komen voor, op de onderste rij van links naar rechts: Jan Kloosterman, Douwe Fokkinga, De Lange, Bergsma, Egbert Kloosterman en Gjalt Wijma. Bovenste rij: Ouwe Pol, Sake Postuma, Germ Dijkstra, Jan Klamer en Petrus van Waarden.

Binding met de KNVB was er toen nog niet. Dat kwam pas later toen de familie Haersma de With aan de gemeente Achtkarspelen een schenking deed van een stuk grond, waarop vroeger de Haersma-state stond, met als voorwaarde dit in te richten als wandelpark en speelterrein. Toen dit plan gereed was, werd op 1 mei 1942 tot oprichting van de V.V. 'Buitenpost' besloten en sloot de vereniging zich aan bij de afdeling Friesland van de KNVB.