burgemeester Van Ek

burgemeester Van Ek In 1950 kreeg Achtkarspelen een nieuwe burgemeester. Dit was Van Ek en hij kwam uit het Drentse Schoonebeek. De Leeuwarder Courant berichtte op 2 maart van dat jaar over zijn installatie: "Het is wel duidelijk geworden dat Achtkarspelen gisteren een bijzondere burgemeester heeft ontvangen. Het gros van de sprekers heeft na zijn installatie in de raadszitting gerept over de petroleum die er in de vorige gemeente van burgemeester H. van Ek in Schoonebeek gevonden is en voor de helft scheen men het de olie-burgemeester aan "zijn reputatie en voor de andere helft aan zijn gelukkig gesternte verplicht te achten, dat er nu in Achtkarspelen ook iets uit de grond komt. "Er zit wel ijzer", lichtte iemand de burgemeester voor.

De nieuwe burgemeester voelde zich best op zijn gemak in de bovenzaal van 'De Roskam' waar de officiŽle en minder officiŽle plechtigheden zich afspeelden. Als jong ambtenaar had hij een vijftal jaar verkeerd tussen de mensen die hem gisteren de hand kwamen drukken. En al waren daar heel wat bij die tot een jongere generatie behoorden dan nog was het "Ik haw jou heit noch wol kennen". Oud-burgemeester Eringa die nog voor de heer Matzer van Bloois de scepter voerde in Achtkarspelen, legde de handen van achter op de schouders van de nieuwe burgemeester die het haast te druk had met handen geven, waarna een hartelijke begroeting van vriendelijk herkennen volgde".

In mei 1966 ging Van Ek met pensioen. Toen stond opnieuw in de Leeuwarder Courant een interview waaruit wij citeren: "Wij kennen de heer Van Ek al vele jaren als burgemeester, als man fan 'it frysk' als pleitbezorger van Achtkarspelen en oostelijk-Friese belangen als vriend van het culturele, als leider van raadsvergaderingen maar nu dan ook als de bakkerszoon die boer had willen worden maar naar secretarie en raadszaal, B en W en burgemeesterszetel evolueerde. Als de man die zich in de Friese Wouden van harte thuisvoelt, die daar met zijn vrouw dan ook blijft wonen (aan dezeifde rijksstraatweg maar dan even meer in de richting Twijzel) en van wie men zich moeilijk kan voorstellen dat hij op de barre klei van Blija is geboren. Een 'klaeiker' dus. Geen sprake van, heit en mem kwamen beiden uit onvervalst Woudfriese families, al zit dat met die naam Van Ek toch wat vreemd. Onfries ziedaar. Het schijnt dan ook volgens een genealogisch familielid dat de Van Ek's oorspronkelijk uit het zuiden komen (...)".

Na zijn pensionering betrok Hans Van Ek een nieuw gebouwde woning aan het West 27. Hij overleed op 18 september 1977 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Buitenpost.