uitstapje ouderen Camperduin 1933

uitstapje voor ouderen naar Camperduin 1933

Op 30 augustus 1933 maakte een groepje oudjes van Buitenpost een uitstapje naar Camperduin aan Zee, zoals het bordje rechts reeds verraadt. Of dit nu een autotochtje voor ouden van dagen was, zoals een daarvoor ingestelde commissie dit reeds vijfentwintig jaar lang in Buitenpost organiseert, laten we maar in het midden. Vermoedelijk is het een 'pluimveeclub' geweest, maar met zekerheid kan dit niet gezegd worden. Van deze groep blijkt niemand meer in leven te zijn. Het is niet mogelijk gebleken alle namen van deze groep te achterhalen. In elk geval komen de volgende personen op de foto voor: Staande van links af: de weduwe G. Bijker, de weduwe Kootstra (in de volksmond Albert-Sietske), een onbekend manspersoon, mevrouw Beerda-Sminia, mevrouw E. de .Vries, Eelke de Vries, vermoedelijk Jacob of Folkert Zijlstra, mw Klamer-Raven, Lucas Klamer, mw S. Dijkstra-Siegersma en Lykele D. Dijkstra. Voorste rij van links af: Jacoba Zijlstra, Grietje Zijlstra, mevrouw Rusticus-van der Linde, mw. J. Huizing-Raven (Groningen), mej Aaltje Bakker, Jakob Huizing (Groningen), vermoedelijk Folkert of Jacob Zijlstra, op de voorgrond Ykele Rusticus en achter hem twee onbekende personen. In die tijd waren de oorijzers en flodders nog in ere. Tegenwoordig ziet men ze niet meer.