Schoolfoto Openbare Lagere School 1986 - groep 4 of 5

schoolfoto openbare school 1989 groep 4 of 5

Obs De Mienskip, groep 4 of 5 in 1989
Alle rijen van links af. Onderste rij: Ariane de Jong, Jeroen Oomens, Gerben Luiken, Sigrid de Vries, Nienke Dijkstra, Marcus de Wind, Guus Sannes, Jan Willem Hofstra, Allard Zijlstra, Pascal Gerritsma, Richtsje Dijkstra, Ivan Metzlar; tweede rij: Grytsje Ant de Boer, Marieke de Boer, Hiske van der Laaken, Joyce Muizer, Berber Stellema, Abe Bolling, Raymond van Slageren, Tjitse Schurer, Froukje Hoekstra, André Giezen, Robert Jan Propsma, Romke van de Veen, Ilona Slingerland, Hilda Slingerland, Spencer Sletering; bovenste rij: meester Jacob Dopstra, Dineke van der Wal, Natasja de Meer, Reimer de Vries, Olaf Noordbruis.
Deze foto werd aangeleverd door André en Joyce van der Laaken, met onze hartelijke dank!