Schoolfoto Openbare Lagere School 1986 - groep 6

schoolfoto openbare school 1986

Het enige bijschrift dat we van deze foto hebben, is 'Mienskip 1986 - groep 6'. Wie weet er meer?