Schoolfoto Openbare Lagere School 1977

schoolfoto openbare school 1977

Het enige bijschrift dat we van deze foto hebben, is 'Mienskip 1977'. Wie weet er meer?