Schoolfoto Openbare Lagere School 1976

schoolfoto openbare school 1976

Schoolreisje Openbare Basisschool, klas 1, 2 en 3 , 1976 naar (vermoedelijk) Bakkeveen
Op de eerste rij (onder andere): de heer Nap, Nieske Pol, meester Koos Jan de Jong en juf Hanny Massolt; tweede rij: ?, Andre? van der Zee, Geert van der Zwaag, Gea Douma, ?, ?, (Oeds van der Ploeg?), Allert Pol, Tjim- kje van der Bijl, Aafke Postma, ?; derde rij: ?, Lia Peperkamp?, ?, ?, ?, ?, Griet van der Ploeg, Alex Ploegsma, ?, vierde rij: Claudia Otten, Mirjam Leune, ?, ?, ?, Niels Peperkamp?,?; vijfde rij: Jochum Bouma, Alie Jansen, ???, Ineke Nap, Alfred ..., ???, ???. Willem Langenberg; Zesde rij: ???, Astrid Dijkstra, Ageeth Haytink, Ronald Voersma, Edwin? ..., Hielco?, ?, ?, ... Langenberg. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn van harte welkom op ons mail-adres. Foto aangeleverd door Hieke Postma.