Schoolfoto Openbare Lagere School 1973

schoolfoto openbare school 1973

Schoolfoto van De Mienskip 1973.
Vermoedelijk gemaakt tijdens het schoolreisje van klas 1 en 2 naar Bakkeveen.

Voorste rij van links af: Sjoukje Kuipers, Anneke de Vries, Henk de Zee, Edwin de Vries, Annette Meijering, Ineke Riemersma, Celine Schepers, Ineke Nap, Hennie de Jager, Tjimkje van de Bijl, Alex Ploegsma, Jannie Post, Sinie Bouwer, mevr. Scheper. Rij 2 van links af: Albert Roskammer, Jan de Goede, Ageeth Haytink, Lia Peperkamp, Astrid Dijkstra, Alie Jansen, Everlina Bosma, Tineke Dorhout, Jannie Koopmans, Anneke Hoeksma, Jan Pol, Thijs Klompmaker. Rij 3 van links af: Roel Roosma, Uilke van der Meulen, Nieske Pol, Dirk Knip, Foppe Jansma, Foppe van de Ploeg, Fokke de Haan, Thea Brunen, Jacomien van der Meulen, Robert Folkersma, Pieter van Kammen, mevr. ? Rij 4 van links af: Bea Bergsma, Wilma Langenberg, Margreet Bosma, Hielco Faber, Steven Veenma, Durk van der Bijl, meester Julius Wijffels, buschauffeur Sjoerd Groenhof, Jacob Tadema (zittend voor de chauffeur), Richard Witteveen (staand), juf Hanny Massolt en dhr Nap
Nog één persoon op de foto is onbekend, wie kent haar? Reacties graag op bibupost@gmail.com of op onze Facebook-pagina dorpbuitenpost.