Schoolfoto Openbare Lagere School Kuipersweg 1957 klas 5 en 6

schoolfoto openbare lagere school 1957 klas 5 en 6

Klassenfoto van de openbare lagere school aan de Kuipersweg 1957 klas 5 en 6
van links af, staand: meester Kimm, Sikke de Haan, Bouwe Trommel en meester Rispens; middelste rij: Jifke Fokkinga, Griet Mulder, Jopie Dijkstra, Geke Bergsma, Willy Haytink, Marga Haytink, Chris Borgman (onzeker), Gerrit de Bruin en Foppe W. de Vries; voorste rij: Jan de Boer, Frits Zijlstra, Willem Hofstra en Roel Brandenburg.
De foto is aangeleverd door Foppe de Vries, Dr. Wumkesstraat, met onze dank.