Openbare lagere school - 1957

schoolfoto openbare lagere school 1957

Alle rijen van links af. Bovenste rij: Marga Haytink, Foppe de Vries, Willy Haytink, Piet Ploegsma, Griet Mulder, Andries Kramer, Janke van der Wal, meester Jan Jonker; Tweede rij van boven: Louw de Winter, Coky de Boer, Tom van Waarden, Anneke de Boer, Bram Schievink, Geke Bergsma, Sito Kingma, Jifke Fokkinga, Clarie Douma; Derde rij van boven: Hilda van der Witte, Bettie Bosma, Hiltje de Vries, Anneke van der Leij, Jannie Poelstra, Greetje Dijkstra, Johanna Lourens, Baukje Zuidema, Nanneke Douma, Tineke v.d. Meer; onderste rij: Germ van der Goot, Harmen de Vries, Pier Bergsma, Nanne de Jong, Jouke Brander, Pieter Zuidema, Johan Bolling, Wiebe Postma, Luitzen Groenewoud.
Deze foto werd aangeleverd door Gryt Pel-Mulder, met onze hartelijke dank.