Schoolfoto Openbare Lagere School 1947

schoolfoto van openbare lagere school 1947

Deze schoolfoto van de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat is waarschijnlijk rond 1947 gemaakt tijdens een schoolreisje. 1. Meester Kimm, 2. mw Kuipers, 3. mw. Haytink, 4. juf Fennema, 5. Foppe de Vries, 6. Hinke Douma, 7. Martje van der Land, 8. Aafke Oldenburger, 9. Jan Louwrens, 10. ? ?, 11. ? ?, 12. Klaas de Boer, 13. ? ?, 14. ? ?, 15. Kees Kuipers, 16. Annie Bos, 17. Roelie Hofstra, 18. Sjienk de Vries, 19. Ludsen de Goede, 20. Oeds van der Ploeg, 21. Henk Kruiswijk, 22. Wiebe Jansen, 23. Joeke Dorhout, 24. Johannes Laanstra, 25. ? Palstra?, 26. Jurjen Hoekstra, 27. Lena van Tijum, 28. Hannie Ploeg, 29. Aukje Böhmers, 30. Egbertine Schippers, 31. Janneke Zijlstra, 32. Geertje de Vries, 33. Janke Bosma, 34. Wiep van der Land, 35. Froukje Klunder, 36. Albie Kuipers, 37. Janneke Zijlstra, 38. Agnieta Haytink, 39. Tineke Bosma, 40. ? Laanstra, 41. Jettie de Goede, 42. ? Kloezen, 43. ? ?, 44. ? ?, 45. Minne de Vries, 46. Jan de Vries, 47. Douwtie Spoelstra?, 48. Attie van der Kooi, 49. Meindert Meier, 50. Jan de Haan, 51. Jappie ten Wolde, 52. Froukje van der Ploeg, 53. Wietske Hiemstra, 56. Sjoerd de Boer, 57. Sjoukje Dorhout, 58. Dirk Meier, 59. Attie van der Kooi, 60. ? ?, 61. ? ?, 62. ? ?, 63. ? ?, 64. ? ?, 65. ? ?, 66. ? ?, 67. Anna Klunder, 68. Tinie Spoelstra, 69. Alie de Vries, 70. ? ?, 71. Marijke ter Vruchte, 72. Popke Hoekstra, 73. Truus van Tijum.
Deze foto werd aangeleverd door Joeke en Aafke Dorhout, waarvoor onze hartelijke dank!