Schoolfoto Openbare Lagere School 1939 klas 1,2 en 3

schoolfoto van openbare lagere school klas 1 2 3 1939

Herkent u deze kinderen? Zij zaten in 1939 in de eerste, tweede en derde klas van de Openbare Lagere School in Buitenpost. Sommigen van hen wonen nog in Buitenpost. Anderen zijn vertrokken uit Buitenpost en uit het zicht verloren. Enkelen zijn al overleden.
Van links af, voorste rij: Geert Drenth, ? ?, Klaske ?, ? ?, Dries van der Meulen, Marten van der Veen (uit de Mieden), Sietske Klunder, Anneke ?; tweede rij: Hielke Ploeg, ? ?, ? ?, ? ?, Age de Goede, ; Griet Bolling; Hinke Helder, ? ?, ? ?; derde rij: ? ?, ? ?, Ennijo de Vries, Feikje van der Ploeg, ? ?; Lammert ?, Gooi Jansen ; vierde rij: ? ?; Bobby Hollenga;
De school was toen gevestigd aan, vanzelfsprekend, de Schoolstraat. Nu is de peuterspeelzaal en BSO er gevestigd. Toen een gebouw met 3 lokalen - waarvan er twee in gebruik waren - één voor de lagere klassen en één voor de hogere klassen. Met zekerheid is de leerkracht zittend achter de piano juffrouw Weidijk. De andere onderwijzeres, naast de grote hout- en turfkachel, is of juffrouw Kuipers of de nicht van Weidijk, die in opleiding was.