Schoolfoto 3e klas Openbare Lagere School 1921

schoolfoto openbare school 1921

Groepsfoto van de derde klas van de openbare lagere school. Zeer waarschijnlijk genomen in 1921. Het onderwijzend personeel bestaat uit: Jentje Dijkstra, hoofd der lagere school(links), onderwijzer Luitzen IJstra en mej Grietje Duurtje Weidijk. Onderste rij van links af: Wessel de Bruin, Ruurd Tjoelker, Klaas de Vries, Wijtze Tjoelker, Taeke van der Veen en Hielke van der Veen. Tweede rij: Neeltje Steringa, Anneke Tielenburg, Pietje van der Veen, Hinke Tuinman, Grietje Zijlstra, Joke Tielenburg, Durkje Steringa, Baukje Tjoelker en Trijntje F. de Vries. Derde rij: Anno Wiersma, Jacob S. Zijlstra, Sjirk F. de Vries, Jan van Waarden, Petrus van Waarden en Frans 'Wouters' (Oostenrijker).