Schoolfoto Openbare Lagere School 1912 4e klas

schoolfoto openbare school 1912

Groepsfoto van de vierde klas van de openbare lagere school. Zeer waarschijnlijk van het jaar 1912. Het onderwijzend personeel wordt gevormd door links Luitzen IJstra, rechts Jentje Dijkstra(hoofd) en zittend mejuffrouw Grietje Duurtje Weidijk. De leerlingen zijn, op de onderste rij van links naar rechts, Bartele van der Ploeg, Anna Tjoelker, Imke Tjoelker, Aagje van der Land en Rint van der Meulen. Tweede rij: Piet ter Weer, Jan van Maassen, Jan Zijlstra, Anne Tuinman, Sietze Adema, Sytze Tuinman en Willem Foppes de Vries. Derde rij: Roelof ter Weer, Jaap Tuinman, Klaas van der Zwaag, Meindert van der Molen, Lolke van der Meulen en Jurre Hart Zijlstra. Vierde rij: Lena van der Jagt, Trijntje van der Zwaag, Fokje Elema, Anneke ter Weer, Betty Weidijk, Johannes de Vries en Janke van der Land.