Schoolfoto Geref. lagere school De Fontein 1995 klas 7 en 8

Schoolfoto Geref. lagere school De Fontein 1988 klas 7 en 8

Alle rijen van links af. Bovenste rij: Bennert Jongsma, Mariska Feenstra, Anita Weening, Corrie Verkuil, Dianne van Minnen; tweede rij: Rolf van Essen, Hanneke Huisman, Irene Koster, René Jongsma, Hendrie Stiksma, Marieke van der Veen, Wypkje Bloem; derde rij: Pytsje Talstra, meester Ter Beek, Arjan Riedstra, Nicole Rispens, Ellie Renkema, Lydia Koning, Dirk Henstra, Gerda Merkus; onderste rij: Klaas Vellema, Melanie de Haan, Anneke van den Dool, Trijntje Johanna de Jonge.
Deze foto werd aangeleverd door Marieke Driebergen-van der Veen, met onze hartelijke dank!