Schoolfoto cbs De Flambouw 1982, klas 3

schoolfoto cls de flambouw 1982 klas 3

Schoolfoto cbs ‘De Flambouw’ 1982, klas 3
Alle rijen van links af, bovenste rij: Alle rijen van links af: bovenste rij: Richard Drahn, Jan van der Meer, meester Marten Herrema, Erik Miedema, Jelle Visser, Paul Boersma, Henry Banga, Kees Jan Kempenaar, tweede rij van boven: Jan Vogelzang, Popke v.d. Meer, Albert Schootstra, Anna Lawerman, Jeanet Hamstra, Karin Geertsma, derde rij van boven: Hessel Helmhout, Leon Bosma, Jeen Geertsma, Diete Tuinstra, Else Schoumans, Nynke Bonga, Gerard de Haan, Hendrik Klaas de Ruiter, onderste rij: Annie van der Heide, Marieke Schaap, Jan van Lune, Minke Dijkstra, Helen Blom, Robbert Jan Slobben. (Boukje Meetsma ontbreekt op de foto.)