Schoolfoto cls De Fakkel 1977 klas 5

schoolfoto cls fakkel 1977 klas 5

Klas 5, schooljaar 1976-1977, cls ‘De Fakkel’
Alle rijen van links af, bovenste rij:Djamel Lootsma (met bril), Freerk Wijma, Ynte Koster.Rij daaropvolgend: Sjoukje de Vries (met rode trui), Joke Huizinga, Wim Faber, Bertram van der Lijn, Karst Herrema.Rij daaropvolgend: Wikje van der Sluis (met geblokt overhemd), Maaike van der Bij, meester Tabak, André Tjaarda.Rij daaropvolgend: Joke de Graaf (met rode trui), Mitra Goris, Sjoukje Visser, Geert Hoogsteen, Ineke ten Brug, Auke de Haan, Jan de Jong, Bothilde Buma, Tineke van der Wal. Onderste rij: Henk Kootstra (knielend), Oeds Veenstra, Betting Kroeze, Anco Tol, Fokko Terpstra, HidzerJan Lautenbach.
(Onze dank voor de aangeleverde foto aan Henk Kootstra
en voor het namenlijstje aan Bothilde Buma)