Schoolfoto cls De Fakkel 1991 groep 7

schoolfoto cls fakkel 1991 groep 7

Schoolfoto cls ‘De Fakkel’ 1991 groep 7
Alle rijen van links af, bovenste rij: Sietze Klaver, Jack Bosma, René Scheeringa, Tea de Vries, Wietske Bremer, Annareina de Haan; tweede rij: meester Wim Feenstra, Maarten Jaarsma, Teatske Veenstra, Femke Schaafsma, André van der Veen, Freddy Vos, Johan Hoekstra, Leon Jongsma, Jan-Nico de Hoop, Esther Biemolt, Nelly Postma, Lutske Wijma; derde rij: Ernesto Weerstra, Yorick Woudstra, Karen Koop, Tineke van Nieuwenhoven, Annemieke Tabak, Barbara Maas, Sake van der Meer, Miguel Weerstra, André Klink, Erik-Jan van Kammen; onderste rij: Rita Henstra, Ilona Heida, Nynke Veenstra, Joke Dijkstra, Seeke Stiksma, Attie Kloosterman, Jaël Hoekstra.
(foto aangeleverd door AnnaReina de Haan, met onze dank)