Schoolfoto cls Kuipersweg 1952-1953

schoolfoto cls kuipersweg 1952-1953

CLS Kuipersweg 1952-1953
Van links af, bovenste rij:
Wiebe Westra, Jaap de Vries, Sjouke Kazemier, Jan Kloosterman, Jan Boersma, Gerrit Noordhof, Jan de Vries, Tjerk Hamstra, Sietse Pilat, Minder Kazemier; tweede rij: Marijke Walsweer, Gretha van der Veen, meester Beerda, Egbert Boorsma, Sietze Dijkstra, Rijmond Vopinga, Nanning Bulthuis, Gerrit Vlasma, Eerde Koopmans, Simon Miedema, Hielke Hamstra, Karst Visser; Derde rij: Joke Poelman, Tjiske Kloostra, Fokje Vlieg, Hikkie Nienhuis, Tietje Bosma, Hennie Evenhuis, Eelkje Elzinga, Auke de Haan, Klaske Reitsma, Hielkje de Meer, Bennie de Vries, Klaas Dijkstra, Ernst Hoekstra; onderste rij: Hennie Molenaar, Folkert Bijker, Piet Eekhof, Eelke van der Meer, Piet Jongsma, Lijkele Hofstede, Seth Elzinga, Feikje Rispens, Stienke Hoekstra.
Deze foto werd aangeleverd door Sietse Pilat, West 82, 9285WD Buitenpost, met onze hartelijke dank.