Schoolfoto gbs fontein 1993 groep 3 en 4

schoolfoto cls fontein 1993 groep 3 en 4

GBS De Fontein, groep 3 en 4 in 1993
Alle rijen van links af, achterste rij: Corien Huisman, Jolanda Driebergen, juf Sylvia Jacobi- Riepema, Gerben Beerda; middelste rij: Arjan Merkus, Ruben Klapwijk, Arne Henstra, Taede de Jonge, Leonie Feenstra, Arnold Talstra, Johanna van den Dool, Margreet van Dijk, Maartje Leguijt; voorste rij: Arno Antuma, Hidde Blom, Ronald Wielstra, Erik Hoekstra, Cor Vellema;
Deze foto werd aangeleverd door Jan P. Klapwijk, met onze hartelijke dank daarvoor.