Schoolfoto cls De Flambouw 1991 groep 8

schoolfoto cls flambouw 1991 groep 8

Cls de Flambouw in 1991, groep 8 (klas 6)
Van links af, onderste rij: Jan van der West, Johannes Dupon, Binne Anne Hovinga, Jan Menno Rozendal, Wiep Papenburg, Ipe Mulder, Merijn de Boer, Ciska Roorda; tweede rij: Sietse van Dijken, Eelco Hofman, Aat de Jonge, Raymond Vorswijk, Jacob Bremer, Boukje Brouwer, Gerard Tiemersma, Lisette Gerlsma; Derde rij: Max Frenkel, Durk van der Meer, Johannes Bremer, Reinder Attema, Hermine Rutter, Dinie van der Velde, Martine van der Bij, Tetsje Kloosterman, Marije Harmsma, juf Akkerman; bovenste rij: meester Keizer, Guido Steringa, Ellen de Haan, Lysbeth Kampen, Claudia Boonstra, Petra Geertsma, Anneke Bloemhof, Gerben Stallinga, Tijs Berends.
Deze foto werd aangeleverd door Max Frenkel, met onze hartelijke dank.