Schoolfoto cls De Flambouw 1987/1988 groep 2

schoolfoto cls flambouw 1988 groep 2

Schoolfoto cbs de Flambouw groep 2 1987/1988
Alle namen staan in willekeurige volgorde: Elbricht Veninga, Rick van Denderen, Fokke Zandbergen, Douwe de Boer, Martje van der Woude, Mark Bijlsma, Hein Botter, Chris van der Veen, Siebren de Haan, Grietje van der Kooi, Ritske, Neeltje Pilat, Evelien Elzinga, Hilde de Jonge, Gerda de Haan, Anneke Hoekstra, Pieter Coehoorn, Feike Luinstra, René Geertsema, Karst-Jan Bies, Durk Kloosterman, Mathilde van der Meer, Carina de Winter, Jelte-Matthijs Kuipers, Agnes Boonstra, Sharon Steringa, Marja Veld, Wiebe Terpstra, Ellen IJsinga, Romke Dupont,
Femke de Haan, Neeltje Wijma
(foto aangeleverd door Loes van Denderen, met onze dank)