Schoolfoto cls De Fakkel 1986 klas 6

schoolfoto cls fakkel 1986 klas 6

Schoolfoto van De Fakkel, klas 6, schooljaar 1985/1986
Alle rijen van links af, achterste rij: meester B. Schipper, Betty Boorsma, Michel de Zwart, Jessica van Dijk, Marion Medema, Gabrielle van der Kooi, Angelique Dijkman, Ellen Gebben; middelste rij: Mirjam van der Plas, Mark Blok, Linda Kaldeway, Jolanda Postma, Marije Toorman, juf Annie Bergsma, Fetsje Hoekstra, Martin Kalsbeek, Cor Pilat; voorste rij: Sanne Jongbloed, Marja Jasper, Miranda Wormmeester, Tineke Kootstra, Marleen Kemps, Wibe de Vries, Emiel Flikkema.
Deze foto werd ons aangeleverd door Jessica Steringa-van Dijk, met onze hartelijke dank!