Schoolfoto cls De Fakkel 1982 klas 4

schoolfoto cls fakkel 1982 klas 4

schoolfoto cls De Fakkel klas 4 1982
Alle rijen van links af, bovenste rij: Wendy Flikkema, Froukje Boorsma, Carola van der Plas, Yteke Jager, Anneke de Jong, Anje de Vries, Kees Visia; middelste rij: Judith Kemps, Baukje van den Berg, Jelte Jan Jansons, Douwe Marco Ekema, Jellie Bosma, Chris Visser, Saskia Benedictus, meester Feenstra; onderste rij: Margreet van der Tuin, Monique Lootsma, Susan van den Berg, Froukje Kootstra, Grietje Broersma, JanThijs van der Veen, André Gebben.