Schoolfoto cls De Fakkel 1981 klas 3

schoolfoto cls fakkel 1981 klas 3

Schoolfoto van De Fakkel, klas 3, schooljaar 1980/1981
Alle rijen van links af, bovenste rij: Anne de Vries, Froukje Boorsma, Froukje Kootstra, juf Antje Folkertsma-Meijer, Douwe Marco Ekema, Wendy Flikkema, Judith Kemps, 2e rij: Anneke de Jong, Yteke Jager, André Gebben, Chris Visser, Jan Thijs van der Veen, Anja de Vries, Saskia Benedictus, Albert Schootstra, 3e rij: Erik Groen, Kees Visia, Susan van den Berg, Baukje van de Berg, Marieke Schaap, Robert-Jan Slobben, Margreet van der Tuin, Monique Lootsma, onderste rij: Carola van der Plas, Jelte-Jan Jansons, André van der Ree, Erik Miedema, Leon Bosma, Jellie Bosma (vermoedelijk).
De namen zijn nu bijna compleet, dankzij het goede geheugen van Leon Bosma en Saskia Benedictus.
De foto werd aangeleverd door Froukje Kootstra, met onze hartelijke dank.