Schoolfoto Christelijke Lagere School 1932-1937?

schoolfoto christelijke school 1930

Foto van de laatste schooldag in een lokaal van de christelijke school aan de Voorstraat. Het is daarna pakhuis van fouragehandel H. Dijkstra geweest. Nu is het een vernieuwde loods van baderie Bremer. Als leslokaal heeft het dienst gedaan tot juli 1938. In de klas van meester Beerda zaten toen vierendertig kinderen. Het waren van links af: Oene Postma, Tjisse Hettema, Wolter Dijkstra, Koos Hamstra, Tom van der Meer, Jacob van Hout, Kees Spriensma, Harm Veenstra, Jeltje Pietersma, Liesje Westerdijk, Hiltje van der Hout, Geertje Dijkstra, Jan Loonstra, Gerben Hoekstra, Hielke Henstra, Bas van der Jagt, Klaas Postma, Folkert van der Meulen, Folkert Veenstra, Jelle de Bruin, Jelle Mulder, Wiebe Heins, Fokje Zijlstra, Lutske Beiboer, Wiep van der Wal, Liesje Fokkema, Hiekie Fernhout, Wieke van Mourik, Jan Kamstra, Trijntje Spoelstra, Jantje Hofstede, Jantje van Beets, Ali Elzinga en Bettie van Maassen.