Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 1968 - klas 6

schoolfoto christelijke lagere school 1968 klas 6

Klassenfoto van de zesde klas van de christelijke lagere school aan de Kuipersweg. Jaar 1967/1968 - klas 6. Achterste rij, van links af: Sietse Koster, Leo Wassenaar, Marten Bremer, meester Anema, Hieke Kloostra, Bettie Bergsma, Annie Geertsema, Dietie Hamstra, Marja Wiersma, Corrie Adema, Tjeerd Poelman. Middelste rij van links af: Sjoerd Hoekstra, Heinze Miedema, Lukie Miedema, Tineke van der Wijk, Freerkje Hamstra, Hennie Schut, Grietsje Vaartstra, Maaike Brouwer, Janet Slagter, Renze Metslar (hoofd niet helemaal zichtbaar). Voorste rij van links af: Rinke van der Woude, Libbe Postma, Ate Wijma, Hendrik Pilat, Marten Wiersma, Geert van der Veen, Riemer Renkema, Anke Schootstra, Wieke van der Wal.
(met dank aan Libbe Postma voor de aangeleverde foto)