Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 1967

schoolfoto christelijke lagere school 1967

Klassenfoto van de christelijke lagere school aan de Kuipersweg 1967
Alle rijen van links af, bovenste rij: meester Anema, Herman Douma, x x, x x, juf Klaver, Theo de Vries, x x, x Wiersma, Wytze Kootstra, Boukje Hogendorp, Henk Nicolai, juf Goinga, Maaike van der Meer, Sophie Harders, Lolke van der Meulen, Sjoerd Hoekstra, x x, x x, x x, mw Nijdam, meester Nijdam; op een na bovenste rij: x x, Aukje Dijkstra, x x, Annie Kloostra, Minnie Tol, Bouke Hoekstra, x x, Sita de Vos, x x, Hennie de Meer, Ria Wijma (tweeling), Alleta Wijma, x x, x x, Grietje van Dijk, Harry Pilat, Marten de Vries, x Jager, x x; middelste rij: mw. Fennema (?), x x, x x, Boukje Schut, x x, Kees x, Jelkje Veenstra, Jikke de Haan, IJtje van der Meer, Bertje de Boer, Siebe de Haan, Klaas Mulder, Catrinus van der Veen, x x, x x, Jan Snijder, x x, x x; op een na onderste rij: Sjoukje Veenstra, Roelie Waltje, Wiebe de Bruin, Fokje van der Wijk, x x, x x, Elsje Miedema, Geke Postma (?), Jannie Kooistra (?), Rudolf Bergsma, Simon van der Wal, x x, x x, x x, Sietse Pilat, x x, x x, Pieter Tamsma, Thea Heins, Simon de Haan; onderste rij: Jan Wijma, Nellie Nicolai, Fokje de Vries, Jan Aldert Schootstra, Ankie Fokkema, Frida Slagter, Mattie Metzlar, Gretha Meetsma, Hanneke Schut, Lammert Wiersma, Alle (x) Pilat, x x, Klaas Wassenaar, Tilly van der Tuin, Geeske de Boer, x x, x x, x x, x x, Dineke Veld, Jannie Hoeksma;
liggend vooraan: meester Hooghiem, meester Hofman.
Deze foto werd ons aangeleverd door Wytze Kootstra, met onze hartelijke dank!