Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 1963 klas 5

schoolfoto christelijke school 1963 klas 5

Schoolfoto Christelijke Lagere School klas 5 uit 1963 (destijds aan de Kuipersweg).
Alle rijen van links af, achterste rij: Ybele Hamstra, Cornelis Kuipers, Rudolf van der Berg, Alle Hoekstra, Anne Nicolai, Pieter van der Meer, Gooitzen Veenstra, Harm Zijlstra, Thijs van der Wal, Pieter Postma, meester Annema; 2erij: Annie Huisman, Jitske Hoekstra, Willy Westra, Ida Renkema, Riek Schregardus, Tabienka Kamstra, Alie Kamstra, Truus Dijkstra en Tine Wiersma; 3e rij: Annie de Haan, Tine Renkema, Grietje Velting, Ankie Zijlstra, Geertje de Boer, Sietske Bloemhof, meester Beerda, Fetje Nicolai; voorste rij: Wiebe Bulthuis, Hielke Boorsma, Henk Zijlstra, Nico Nienhuis, Kees de Vries, Melle Veenstra, Karel Sterk en Jelle Pilat.
(foto aangeleverd door Hielke Boorsma, met onze dank)