Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 1962 klas 6 meisjes

schoolfoto christelijke school 1963 klas 6

Deze schoolfoto is waarschijnlijk in het schooljaar 1962/63 van de 6e klas van de lagere school aan de Kuipersweg gemaakt. Waarom er alleen maar meisjes en geen jongens en onderwijzers op staan is onbekend.
Alle rijen van links af, achterste rijAnnie Spriensma, Gerrie Brouwer, Anneke de Groot, Gerrie Kramer, Jetty …?, Jannie Vaatstra, Grietsje de Vries, Hinke Groenhof, Alie Holwerda, en Margreet Fuykschot; voorste rij: Jannie Henstra, Anneke Bruining, Gonnie van der Meer, Baukje Kloosterman, Alie Tjoelker, Joke Kloostra ?, Geertje van der Veer, en Eke Hoekstra.
(Deze foto werd aangeleverd door Baukje Zwier, Gerrie Brouwer-Wobbes en Anneke Bruining-Alma, waarvoor onze hartelijke dank.)