Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 1960

schoolfoto christelijke school 1960

Schoolfoto Christelijke lagere school uit 1960. Bovenste rij vanaf rechts: Akkie Schregardus, Henk Poelman, Hepie Pilat, Hilda van der Werf, Franke Beiboer, Tiny Dijkstra, Riekje Bakker en Midou van der Wal. 2e rij: Tineke Beerda, Bennie Holwerda, Marjet Postma, Sietse Sprinsma, Janny Kamstra, Roelie Schotanus, meester D.J. Beerda, Jan- nes Buwalda, Teuntje Rispens, Luit Kloosterman, Grietje van der Meer en Jannie Miedema. 3e rij: Kees de Vries, Albert van der Wal, Egbert Otten, ???, Jurjen van der Meer, Roel Kramer, Jan de Meer en Sippie Nettinga. 4e rij: Geertje Douma, Jan Veenstra, Marijke de Boer, Hidde Frankena, Janke de Haan, Popke Vlieg en Grietje van der Meer.