Schoolfoto Christelijke Lagere School Kuipersweg 5e en 6e klas 1958 (combinatieklas)

schoolfoto christelijke school 1958, klas 5 + 6

Voorste rij (zittend) van links af: Harm Douma, Dickie Fuykschot, Waatze Boersma, Dirk Wijma en Frits de Vries. Tweede rij (zittend): Martha Rijpma, Titia Klunder, Wiep van der Meer, Roosje Koopmans, meester Beerda, Emmie Witvoet, Tineke Dijkstra, Bonnie van der Berg en Maaike Veenstra. Derde rij: Alie Metzlar, Minke Brouwer, Sjoeke van der Schaaf, Seeske Dijkstra, Marijke van Sloten. Nienke de Boer. Dieke Brouwer en Akke Brinkman. Vierde rij: Tjisse Zijlstra, Taeko Beerda, Geert Terpstra, Sieger de Vries, Jan Bremer, Bennie de Boer, Tom Bosma, Jelke Tjoelker en meester Anema, schoolhoofd.