Schoolfoto Christelijke Lagere School 1955 - 1e klas

schoolfoto christelijke school 1955

1e klas Chr. Lagere School, 1955, van links af, achter: Anne Kamstra (overleden), Niek Dijkstra, Griet Hoekstra, Meine Wijmenga, Bert Klaver, Jan Alting, Jan de Vries, Juf Goyinga, Sjoerd Groenhof; middelste rij: Pien Koning, Piet de Jong, Henk Terpstra, Anne Veenstra, Hans Kramer, Germ Kazemier, Henk v.d. Meer, Harm Postma, Doetie Dijkstra, Alidjoeke Bakker; voor: Anne Evenhuis, Bonne IJlstra, Henk Penninga, Elly Kramer, Ietje Elzinga, Japke Beiboer, Greetje Schriemer
en Dik Hendriks.
Rika Hoekstra en Sjoerdje Reitsma ontbreken.