Schoolfoto Christelijke Lagere School 1947 - schoolverlaters

schoolfoto christelijke school 1947 schoolverlaters

Schoolverlaters april 1947. Bovenste rij van links af: meester Beerda, Piet Dijkema, Filippus Beiboer, Jan Brik, Luitzen Dijkstra, Tjerk Smit, Filippus Hamstra, Henk Wijma, Bert Veenstra, Dedde Wiersma en Harke Tamsma. Zittend v.l.n.r.: Annie Hofstede, Minnie v.d. Berg, Geeske Ylstra, Wiesje Miedema en Griet Wiersma. Voorste rij, op de grond: Gerrit v.d. Meulen en Anno Wiersma.