Schoolfoto Christelijke Lagere School 1942

schoolfoto cls 1942 met meester Beerda

Klassefoto van de christelijke lagere school, april 1942
Alle rijen van links af, bovenste rij: Rom van der Meer, Annie van der Vlugt, Jan Klomp, Hein van Lune, Tjeerd Hoekstra, Geert van der Wal, Johannes Metzlar, Steven van der Meer, Gerben Hoekstra, Liesje Veenstra, Wietske van der Horn, Jan van der Meer, Douwe Waltje en Geert Heidema. zittend: Jo Dijkstra, Anna van der Veen, Djoeke Waltje, meester Beerda, Willy Bulthuis, Griet Hilboezen en Seeske Dijkstra. Voorste rij, zittend, van links af: Henk van der Vlugt, Oene Postma en Johannes Wijma.