Schoolfoto chr. kleuterschool Halbertsmastraat 1969

schoolfoto openbare school 1973

Kleuterschool Halbertsmastraat 1969. Voorste rij, zittend op de grond, van links af: Henk Koster, Wim Postma, Homme Spa, Nienke Klaver, Oene van der Meer, Jan Herrema, Tineke Mulder, Grytsje de Vries (Greetje?). Tweede rij, zittend, van links af: ? Oldenburger, Trijntje Poortinga, Siebe de Haan, Johan Derks, Marja Hut, Gerrie Veld, Peter Haagen, Rudy Westra, Egbert Noppert, Oanske de Jager, Irma Haagsma, Durkje van der Valle. Achterste rij, staand van links af: Kees Henstra, Albert Olijve, Ypie Grijpstra, Sietze Hoogsteen, Lammert van der Tuin, Paul Bergsma, Keimpe Weistra, Hanneke de Vries, Tineke Harmens, Ankie Turkstra, Johan Kootstra, Ate Jan Postma, Folkert Ringnalda, Clary Dijkstra. Helemaal achteraan: juf Visser. Aanvullingen welkom!