personeel van de chr. lagere school en ulo jaren vijftig

foto van personeel ulo en lagere school jaren vijftig

Onderste rij: juf Fokkinga, juf Blauw, dhr. van der Wey en juf Siebesma. Middelste rij: juf Goinga, dhr. Terpstra, dhr. Beerda, dhr. van Kempen en dhr. Dethmers. Bovenste rij: dhr. Hoekstra, dhr. Kroeske en dhr Hamer.