de Normaalschool

de Normaalschool

In Buitenpost kon men vroeger een opleiding volgen voor onderwijzer of onderwijzeres, bekend onder de naam van 'Normaalschool'. Daarnaast bestond er een zogenaamde 'voorbereidende klas' waarvan P. Stuiveling (vader van de bekende Garmt Stuiveling) directeur was, gevestigd in het Nutsgebouw aan de Kuipersweg. De lessen op de Normaalschool werden gegeven in de openbare lagere school in de Schoolstraat. Na de opheffing van de voorbereidende school werd de heer Stuiveling benoemd tot directeur van de Normaalschool als opvolger van de heer Oosterkamp, die in Bergum woonachtig was. Aan deze school waren als docenten verbonden onder anderen: J. van der Wal (hoofd van de openbare school in Augustinusga), J. Dijkstra (hoofd van de openbare school in Buitenpost), de heer van Balen Walter (hoofd van de openbare lagere school in Oenkerk), de heer Van Douwen (hoofd van de openbare lagere school in Dokkum) en verder de heer J. Wijma uit Kollum (gymnastiekleraar) en mej T. Haagsma uit Kooten (handwerkonderwijzeres). Deze normaalschool werd wegens reorganisatie van het onderwijs (oprichting van kweekscholen) in september 1924 opgeheven. Deze foto werd genomen kort voor de opheffing en toont nagenoeg alle leerlingen met een aantal docenten. De namen zijn van links naar rechts, op de onderste rij: Griet Tamsma, Jantje Zijlstra en R. Bulthuis. Tweede rij: Wietze Beiboer, Anna Wiersma, Tine Noordhoff, Wijtze Veenstra, Femke Rauwerda, Jeltje Wouda en meester Westerbeek. Derde rij: P. Stuiveling, Froukje Hulshoff, Anna Fenstra, Martha Wouda, Anna Rauwerda, Johanna Boonstra, Janke Laverman, Ge van Maaren, Janke van der Leest, Janna van der Molen, Ate Veenstra, en meester H. Gietema. Vierde rij: H. Binnema, meester J. v.d. Wal, Jikke Goslinga, Griet Kloosterman, Anna Theunissen, Wim Meyer en Janke Stellingwerf. Vijfde rij: meester J. Dijkstra, meester van Balen Walter en Dora Buikema.