Christelijke kleuterschool Irenestraat 1964

Christelijke kleuterschool Buitenpost 1959

Deze foto uit 1954 is van de kleuterschool aan de Irenestraat. Dit was het laatste schooljaar voor de lagere school. Omdat juf Janny Pilat genoemd werd in het stuk in de laatste dorpskrant over de familie Dirk Pilat (het is zijn zuster) dacht ik weer aan deze foto. We hebben een jaar of zes geleden nog een reŁnie gehad. Daar was Jannie nog bij. Helaas is ze nu overleden.
Alle rijen van links af, voorste rij: Riekje Bakker, Alie Bruining, Dieuwertje Witvoet, Minnie Wiebrands, Timke Hoekstra, Jenny de Haan, Tineke Dijkstra, Jannie Miedema; tweede rij: Jappie Rusticus, juf Jannie Pilat, Grietje Hoekstra, Rienk Postma, Joukje Vonk, Gerrit Koster,Aukje Terpstra, Hidde Frankena, Okje de Vries, Hille van der Werf, (?), Weipie van der Meer; achterste rij: juf Stiksma, Akkie Schregardus, Janny Kamstra, Nienke Postma, Paulus Roorda, juf Tinie Brouwer.
De foto werd ons aangeleverd door mw. G. Visser van de Irenestraat.