Christelijke kleuterschool Irenestraat 1959

Christelijke kleuterschool Buitenpost 1959

Deze foto is in 1958/1959 gemaakt bij de christelijke kleuterschool aan de Irenestraat.
Alle rijen van links af, bovenste rij:
Wierd Kooistra, Tineke Bruining, Piet de Vries, Sietske Bergsma, Hessel Hoekstra, Jannie Bakker, Jannie Westra, Piet van der Meer, Lia van den Berg, Huite ?, Ineke Havinga, Luttie Metzlar, Douwe Holwerda; middelste rij: Freke van der Valle, Menco Slagter, Attie Bakker, Bert Korendijk, Hennie Noppert, Sijtze Dijkstra Feikje Pilat; onderste rij: Bienze IJlstra, Jettie ?, Albert Kramer, Antje Hadders, Klaas Talma, Tineke de Boer, Geertje Frankena
en Tineke de Haan met juf de Vries.
Wie vult de namen verder aan? De foto werd aangeleverd door Jurjen Kooistra, met onze dank.