Christelijke kleuterschool Buitenpost 1954

Christelijke kleuterschool Buitenpost 1954

Van links af - bovenste rij: Juf Stiksma (overleden), Akkie Schregardus (overleden), Jannie Kamstra, Nienke Postma, Paulus Roorda en juf Tinie Brouwer; tweede rij: ?, juf Jannie Pilat (later de moeder van Martin Bril, zittend), Grietje Hoekstra, Rienk Postma, Joukje Vonk, Gerrit Koster, Aukje Terpstra, ?, Okje de Vries (?), Hillie van der Werf en Wiepie van der Meer; onderste rij: Riekje Bakker, Alie Bruining, Djoeke Witvoet, Emmie Witvoet (?), Tineke Hoekstra, Jannie de Haan, Tineke Dijkstra en Jannie Miedema (overleden).