de bewaarschool in 1906

de bewaarschool in 1906

Een foto van de bewaarschool in de Kerkstraat uit het jaar 1906
Bewaarschoolonderwijzeres was mejuffrouw Lutske van der Velde (rechts) en als helpster fungeerde toen Martha Grasmid (links). In die tijd stuurden alle ouders van kinderen, die daaraan behoefte hadden, hun kinderen naar deze bewaarschool, ongeacht tot welk kerkgenootschap men behoorde. Hier konden de kleuters in het zand spelen met schop en kruiwagentje, matjes vlechten, met bouwdozen spelen, versjes leren en, niet te vergeten, op het grote hobbelpaard rijden. Deze bewaarschool is enkele jaren geleden afgebroken. Op de plaats daarvan staat nu een nieuwe 'neutrale' kleuterschool. Elders in het dorp verrezen twee christelijke kleuterscholen.
De kleuters zijn, alle rijen van links af op de onderste rij: Elzo Vegter, Jacoba Bulthuis, Ybeltje Bulthuis, Hiltje Bulthuis, onbekend, Grietje Jager, Roelof ter Weer, Jantje Jager en een onbekende. Tweede rij: Martha de Jong, Grietje van Maassen, Aaltje Huizinga en Pieter Bulthuis. Derde rij: onbekend, Anna Spoelstra, Zus Wegman, Tietje van der Land, ? van der Land, Jaap Tuinman, Jurre Hart Zijlstra, Anna Bulthuis, Jurjen Bulthuis, Ella Wiersma, onbekend, Ika Wiersma, ? Dijkhuis en Johanna de Vries. Vierde rij: Tine Vegter, Lolke van der Meulen, Kees Harders, Iko Harders, Abe Sijbe Tuinman, Jantje Zijlstra, Wietske Dijkstra, Douwe Dijkstra, Thomas Grassmid, Wietske Grassmid en mejuffrouw Lutske van der Velde met op schoot een zusje of broertje van Ika Wiersma. Bovenste rij: Meindert van der Molen, onbekend, L. de Vries, Freerkje Zijlstra, Doetje Dijkstra, Johannes de Jong en een onbekende.