De drie rode rakkers Fennema, De Vries en Pol

rode rakkers Fennema Feike de Vries Hendrik Pol

Deze drie op de leugenbank vereeuwigd, waren - het mag gerust gezegd worden - de drie rooie rakkers van Buitenpost. Echte doorgewinterde socialisten, natuurlijk leden van de oude SDAP. Links: Douwe Fennema, schilder van beroep, verscheidene jaren lid van de gemeenteraad voor zijn partij en fractievoorzitter. Niet alleen in de politiek, maar ook het verenigingsleven in Buitenpost had zijn volle belangstelling. In het midden: Feike de Vries, steenhouwer van beroep. Is als militair in IndiŽ geweest en genoot uit dien hoofde een pensioen. Wanneer dat (periodiek) werd uitbetaald wist De Vries daar wel raad mee. Dan genoot hij een korte periode van een zorgeloos leven. Als vaandeldrager van het muziekkorps De Woudklank genoot hij grote bekendheid. Rechts: in wit overhemd en genietend van zijn pijpje: Hendrik Pol, kantonnier bij Rijkswaterstaat, aanvankelijk in het district Dokkum met standplaats Driesum, later overgeplaatst naar Buitenpost. Ook een persoon die zich in het verenigingsleven van Buitenpost zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was tot aan zijn overlijden in 1969 erelid van de ijsclub en voetbalvereniging van Buitenpost. Verder is hij bestuurslid geweest van genoemde verenigingen en de kaatsclub. Hij was de persoon die zich de zorg aantrok van het materieel dat bij hem in goede handen was.