Reisje Plaatselijk Belang Buitenpost

vrouwenvereniging

Foto van het bejaardenreisje naar Appelscha. Naast bejaarden waren er natuurlijk ook een groot aantal chauffeurs mee, de tocht werd in die tijd nog met luxe auto’s ondernomen. Het is bijna ondoenlijk om de namen in de juiste volgorde te zetten, dus worden de personen op de foto in willekeurige volgorde genoemd. Vooraan zittend, van links af: Hollinga, Siebren Brouwer, H.J. van Tyum, Ruurd van den Berg, Luuk Penninga,, Fre Veenstra, Opa Nienhuis, Jaap Rusticus, dhr. en mevr. T. Penninga, mevr. en dhr. Bonne IJlstra, dokter Keizer en Catrien Oosterhof. Verder: zuster Geertsema, Auke van der Witte, dhr. en mevr. M Heikamp, dhr. Drenth, Rint van der Meulen,dhr. J Zijlstra, Kees Jansen, Wiebren van der Meer, Harm Tamminga, Roel Boersma, Gerrit Noordhof, dhr. en mevr. Merkus, dhr. en mevr. Ale Hoekstra, dhr. U.T. van der Wal, dhr. en mevr. Y de Vries, dhr. de Groot (conciŽrge gemeentehuis), dhr. Bottema, dhr. J. van Kuil, dhr. en mevr. J. Veenstra, dhr. en mevr. Spoelstra, dhr. K. van Maassen, Adam Dijkstra, dhr. A. Kalsbeek, juf Luts, dhr. A. Kloostra. Ook nog: dhr. K.J. de Vries, Dhr. Bottema, dhr. en mevr. de Roos, mevr. Bruining, Jans Haytink, dhr. en mevr. Binnema (politie), dhr. M. Wouda en dhr. en mevr. Vaatstra.